supervisie

Als erkend supervisor van de VGCT en NVP bied ik in mijn praktijk supervisie aan ten behoeve van de opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Cognitief gedragstherapeut. Ik geef ook supervisie over de N=1 studie in het kader van de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut. Voor de supervisie van de N=1 wordt naast de supervisie-uren leestijd gerekend.

Verder is het mogelijk om leertherapie te volgen in mijn praktijk in het kader van de opleiding tot Psychotherapeut en Cognitief Gedragstherapeut.

De supervisie start met een kennismakingsgesprek waarin aan een aantal gerichte zaken aandacht wordt besteed, zoals: – startniveau, opleidingstraject en werkervaring, - verworven vaardigheden, methodes, technieken, mogelijkheid tot zelfreflectie, - leerstijl en leerdoelen. Om zicht te krijgen op je eigen gehanteerde leerstijl kun je een vragenlijst invullen. Deze is gebaseerd op het leermodel van Kolb.

Het kennismakingsgesprek wordt afgerond met het afstemmen van de supervisievraag en er kunnen verdere praktische afspraken gemaakt worden. De supervisie wordt niet alleen regelmatig geëvalueerd door de supervisor, maar ook door de supervisant zodat een optimaal leerproces gewaarborgd kan worden. Ik maak deel uit van een intervisiegroep van supervisoren die ik mede kan raadplegen over de beste vorm en inhoud van de supervisie.

Het tarief voor leertherapie en supervisie is 110 euro per 45 minuten. Het is mogelijk om dubbele supervisie-afspraken te maken van 90 minuten per keer.

Voor supervisie en leertherapie gelden dezelfde betalingsvoorwaarden als voor overige diensten en aanbod in mijn praktijk.