supervisie

Als erkend supervisor en leertherapeut van de VGCT en NVP bied ik in mijn praktijk supervisie en leertherapie aan ten behoeve van de opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en Cognitief gedragstherapeut. Ik geef ook supervisie over de N=1 studie in het kader van de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut. 

De supervisie start met een kennismakingsgesprek waarin aan een aantal gerichte zaken aandacht wordt besteed, zoals: – startniveau, opleidingstraject en werkervaring, - verworven vaardigheden, methodes, technieken, mogelijkheid tot zelfreflectie, - leerstijl en leerdoelen. Het kennismakingsgesprek wordt afgerond met het afstemmen van de supervisievraag en er kunnen verdere praktische afspraken gemaakt worden. De supervisie wordt niet alleen regelmatig geëvalueerd door de supervisor, maar ook door de supervisant zodat een optimaal leerproces gewaarborgd kan worden. Ik maak deel uit van een intervisiegroep van supervisoren die ik mede kan raadplegen over de beste vorm en inhoud van de supervisie.

De leertherapie begint ook met een intake/kennismakingsgesprek en met een uitwisseling van verwachtingen en opstellen van behandel- of leerdoelen. Mijn visie op leertherapie is dat het een zelfonderzoekende houding bevordert, omdat je dat heel goed kunt gebruiken in je professionele functioneren. Als therapeut in opleiding geeft leertherapie je de ruimte om allerlei persoonlijke zaken te onderzoeken en indien nodig te verwerken.

Het tarief voor leertherapie en supervisie is 120 euro per 45 minuten. Het is mogelijk om dubbele supervisie-afspraken te maken van 90 minuten per keer.

Voor supervisie en leertherapie gelden dezelfde betalingsvoorwaarden als voor overige diensten en aanbod in mijn praktijk.