aanmelden

Aanmelden kan via e-mail of via het aanmeldingsformulier of telefonisch. In het eerste telefonisch contact worden uw gegevens, zoals naam, adres, tel. nummer, zorgverzekering en polisnummer indien van toepassing, naam huisarts, en korte omschrijving van uw problemen genoteerd. Dan wordt, voor zover mogelijk, bekeken of een aanmelding bij mijn praktijk zinvol is. Na aanmelding kan afhankelijk van de wachttijd binnen enkele weken een afspraak worden gemaakt voor een eerste oriënterend intakegesprek.