aanmelden

Aanmelden kan schriftelijk via e-mail of aanmeldingsformulier of telefonisch. In het eerste telefonisch contact worden uw gegevens, zoals naam, adres, tel. nummer, zorgverzekering en polisnummer indien van toepassing, naam huisarts, en korte omschrijving van uw problemen genoteerd. In het telefonisch contact wordt, voor zover mogelijk, bekeken of een aanmelding bij mijn praktijk zinvol is. Na aanmelding kan afhankelijk van de wachttijd binnen enkele weken een afspraak worden gemaakt voor een eerste oriënterend intakegesprek.