vergoedingen en contracten

 

In 2023 heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent bij verzekerde zorg niet dat u geen vergoeding krijgt.

U wordt geadviseerd vooraf na te gaan bij uw zorgverzekeraar hoe hoog het vergoedingspercentage zal zijn. Afhankelijk van uw polis zal er tussen de 55% - 100% vergoed worden. Helaas hanteren niet alle zorgverzekeraars de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld. Zorgverzekeraars hanteren steeds vaker het gemiddelde tarief waarvoor zij zorg hebben ingekocht bij gecontracteerde zorgverleners en noemen dat het gemiddelde gecontracteerde tarief. De vergoedingstarieven zijn daarom per zorgverzekeraar verschillend.

Restitutiepolis of naturapolis

Bij een restitutiepolis ligt de vergoeding meestal hoger dan bij een naturapolis. De premie voor een restitutiepolis is doorgaans iets hoger, maar je kunt zelf een zorgaanbieder uitkiezen, de zogenaamde vrije zorgkeuze. Bij een naturapolis is de premie over het algemeen wat lager, maar je ontvangt dan alleen een volledige vergoeding voor zorg bij gecontracteerde zorgverleners.

Daarnaast bestaat er een combinatiepolis, dit is een combinatie tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Voor sommige zorgsoorten geldt dan recht op zorg (zoals bij een naturapolis) en voor andere zorgsoorten recht op vergoeding (zoals bij een restitutiepolis).

De NZa heeft een paar jaar geleden de regelgeving rondom de namen van polissen aangescherpt. Polissen mogen alleen nog een restitutiepolis heten als zij ook bij niet-gecontracteerde zorgverleners de zorg volledig vergoeden (tenzij de kosten erg hoog zijn). Het gevolg hiervan is dat enkele polissen die voorheen restitutiepolissen waren, tegenwoordig combinatiepolissen zijn.

Voor de exacte vergoeding kun je het beste contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij of kijk op deze link voor de vergoeding als ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar.