tarieven en kosten

Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het Zorgprestatiemodel.

Meer informatie voor cliënten kun je vinden in deze folder.

Bekostiging is vanaf 2022 niet meer op basis van een pakket of traject, maar op basis van het daadwerkelijk aantal consulten, de duur van de consulten en het type consult (diagnostiek of behandeling). Daarnaast is er geen standaardtarief per consult meer, maar heeft elke soort behandelaar een eigen tarief.

De tarieven bepaald door de manier waarop de zorg wordt geleverd. Het Zorgprestatiemodel noemt dit een ‘setting’. Mijn praktijk werkt in de setting Ambulant Kwaliteitsstatuut Sectie II.

In onderstaande overzichten zijn de tarieven geldig voor mijn praktijk opgenomen, vanaf 1 januari 2023, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

NZA Tarieven Zorgprestatiemodel 2023

Het verplicht eigen risico in 2023 is € 385,00. Houdt er rekening mee dat uw zorgverzekeraar het nog openstaand eigen risico kan inhouden op bovenstaande bedragen.

Wanneer kom je in aanmerking voor vergoeding?

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg vanuit de Basis GGZ of Specialistische GGZ, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

Je hebt een doorverwijzing nodig van je arts. Deze neem je mee naar je eerste afspraak.
Er moet sprake zijn van een passende diagnose.
De regiebehandelaar dient in het bezit te zijn van een BIG registratie, een kwaliteitsstatuut en een AGB-code. Een AGB-code is een landelijke (unieke) code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend.

Er zijn echter bepaalde klachten die een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan ‘geen passende’ diagnose, bijvoorbeeld:                                                                                                                                                                                                -psychische klachten als je (nog) geen psychische stoornis hebt;
-problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid;
-relatieproblemen;
-een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem;
-aanpassingsstoornissen;
-slaapstoornissen;
-seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen.

Tarief van deze onverzekerde zorg (OVP) vanaf 01-01-2023:

Voor onverzekerde zorg reken ik het wettelijk NZA maximumtarief van € 124,16 per consult. De kosten voor onverzekerde zorg worden in de regel niet vergoed door de zorgverzekeraar en komen voor rekening van de cliënt zelf. In een enkel geval kan het voorkomen dat uw aanvullend pakket een vergoeding heeft opgenomen voor (een deel van) deze kosten. U wordt geadviseerd dit na te gaan bij uw zorgverzekeraar.

Supervisie en leertherapie:

Het tarief voor 45 minuten supervisie en leertherapie bedraagt € 120,00.

Coaching:

Tarieven vanaf  € 150,00 per 45 minuten excl. BTW. Over coachingstrajecten wordt BTW verrekend (21%). Ook bij coaching wordt het eerste gesprek altijd in rekening gebracht.

No-Show:

Wanneer u een afspraak niet nakomt of minder dan 24 uur vooraf heeft afgezegd, wordt het no-show tarief berekend van € 100,00.