home

17-01-2024

Vergoedingen in 2024


Ik heb voor het jaar 2024 geen contracten afgesloten met verzekeraars. Als u een naturapolis heeft dan vergoedt uw zorgverzekeraar een bepaald percentage van de kosten; de overige kosten komen voor uw eigen rekening. Het wettelijk eigen risico (€ 385,– in 2024) moet u altijd zelf betalen. U krijgt van mij een nota, die u in kunt dienen bij uw verzekeraar voor gedeeltelijke vergoeding.

Als u een (zuivere) restitutiepolis heeft, krijgt u in principe het gehele bedrag vergoed. Ook hier moet u het eigen risico (€ 385,– in 2024) zelf betalen. Er zijn ook restitutiepolissen die niet alles vergoeden. Raadpleeg daarvoor uw polis of uw verzekeraar. U krijgt van mij een nota, die u ter declaratie in kunt dienen bij uw verzekeraar.

In het het volgende overzicht vindt u alle polissen voor 2024 met het percentage wat zij vergoeden. In rood zijn weergegeven de polissen die 100% vergoeden. U hoeft in dat geval alleen nog maar uw eigen risico van 385 euro te betalen