home

U kunt bij mijn praktijk voor psychotherapie en cognitieve gedragstherapie terecht voor psychotherapie, kortdurende psychologische hulp, supervisie en coaching. Behandelmogelijkheden zijn onder meer: cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende psychotherapie, EMDR bij enkelvoudige trauma's en individuele coaching.

Ik richt mij op het deskundig en zo effectief mogelijk behandelen van psychologische problemen en houd mijn kennis hierover up to date door regelmatige bij- en nascholing. Verder werk ik intensief samen met huisartsen, psychiaters, verwijzers en collega's voor consultatie en intervisie. 

Mijn praktijk richt zich met name op de Specialistische GGZ en op psychische klachten zoals angst, paniek, depressie, dwang, stressgerelateerde klachten, burnout en post-traumatische stress. De klachten waarmee u behandeling zoekt, zijn meestal complex van aard en hebben vaak een negatieve invloed gekregen op belangrijke aspecten van uw dagelijkse leven, zoals uw  relaties, werk of uw lichamelijke gezondheid. In de behandeling wordt zowel aandacht besteed aan interventies die gericht zijn op klachtvermindering als op het verkrijgen van inzicht in de achtergrond van uw klachten. Als ondersteuning voor de behandeling bestaat de mogelijkheid om enkele gesprekken samen met uw partner of gezinsleden te voeren.  

De praktijk is gevestigd op de G. Doustraat 145 in Amsterdam en bevindt zich op de begane grond. De praktijk is rolstoel toegankelijk. De praktijk is, behoudens afwezigheid gedurende vakantie, bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9 en 17 uur. De praktijk kent geen avond- of weekeindopenstelling en heeft geen crisisopvang. Indien er sprake is van een spoedgeval of een crisis, dient u altijd contact op te nemen met uw (dienstdoende) huisarts. Als ik ruimte heb voor nieuwe behandelingen kunt u meestal binnen 2 weken bij mijn praktijk terecht. Ik hanteer geen wachtlijst. Wanneer ik geen ruimte heb, verwijs ik u terug naar uw huisarts. Bij afwezigheid, zoals in vakantieperiodes bestaat er de mogelijkheid tot waarneming door een collega.

Praktijk AGBcode: 94000887

Zorgverlener AGBcode: 94000369

KVKnummer:34371650