kortdurende psychologische hulp

Wanneer uw problemen enkelvoudig en niet complex zijn en vaak nog niet zo lang geleden zijn ontstaan, kan een kortdurende psychologische behandeling uitkomst bieden. De behandeling duurt ongeveer 5 tot 10 consulten. U kunt zich aanmelden wanneer er sprake is van:

  • Angsten en paniekklachten
  • Somberheid en depressie
  • Overspannenheid en burnout
  • Spanningsklachten en onverklaarde lichamelijke klachten
  • Verwerkingsproblemen door ziekte, verlies van een naaste, echtscheiding en door andere ingrijpende levensgebeurtenissen
  • Werk- en studieproblemen
  • Dwangmatig handelen en/of dwangmatige gedachten
  • Relatieproblemen
  • Problemen en/of angsten in sociale contacten
  • Problemen met het ouder worden

In een kortdurende behandeling wordt klachtgericht en doelmatig gewerkt en wordt gebruik gemaakt van een breed spectrum aan psychologische interventies. Van u wordt een actieve deelname verwacht.