psychotherapie

Wanneer er sprake is van meer complexe psychische problematiek of meervoudige problemen die al langer bestaan en waarbij bijvoorbeeld al eerder kortdurende hulp is gevraagd, kan een specialistische behandeling zoals psychotherapie uitkomst bieden. Naast eerder genoemde klachten zoals angst, depressie en stressklachten, kunt u hierbij bijvoorbeeld ook denken aan persoonlijkheidsproblemen, mits die in een ambulante setting te behandelen zijn. Het doel van psychotherapie is om de klachten te verminderen en beter hanteerbaar te maken. Ernstige psychische problemen hebben de manier waarop u handelt, denkt en voelt over dingen vaak al langere tijd beïnvloed. Dit kan terugkerende problemen geven in uw dagelijkse functioneren. Om hier zicht en grip op te krijgen, is vaak meer tijd nodig. Daarom duurt een specialistische behandeling over het algemeen langer.