coaching

Verder is het ook mogelijk om u aan te melden als er niet direct sprake is van psychische problemen, maar wanneer u bijvoorbeeld vragen heeft over uw functioneren in uw werk, in relaties met andere mensen of met betrekking tot veranderingsprocessen in uw leven. Coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van het probleemoplossend vermogen en het gaan realiseren van uw doelstellingen. Bij coaching wordt de aandacht gericht op uw functioneren en op zelfanalyse en zelfreflectie. De uiteindelijke invulling van het coachingstraject is afhankelijk van uw wensen en inbreng. Er wordt van u een actieve deelname verwacht.