behandelingsaanbod en werkwijze

U kunt bij mijn praktijk terecht voor behandeling van de volgende problemen en klachten:

 • Angsten, paniekklachten en stress
 • Somberheid en depressie
 • Overspannenheid en burnout
 • Spanningsklachten en onverklaarde lichamelijke klachten
 • Dwangmatig handelen en/of dwangmatige gedachten
 • Werk- en studieproblemen
 • Relatieproblemen
 • Problemen en/of angsten in sociale contacten
 • Problemen met het ouder worden en levensfase problemen
 • Ongewenste kinderloosheid
 • Verwerkingsproblemen door ziekte, verlies van een naaste, echtscheiding en door andere ingrijpende levensgebeurtenissen
 • Persoonlijkheidsproblemen, mits te behandelen binnen een ambulante setting.

Ik kan geen behandelingsaanbod doen wanneer er sprake is van ernstige persoonlijkheidsstoornisssen die niet in een ambulante setting te behandelen zijn, verslavingsproblematiek, ernstige psychiatrische stoornissen, crisissen en andere problemen waarbij ambulante psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard van de stoornis. Er is geen 24-uurs crisisopvang aanwezig in de praktijk. In het geval van crisis geldt de regeling dat u contact opneemt met uw (dienstdoend) huisarts, die zo nodig de crisisdienst van de GGZ kan inschakelen.

Het behandelingsaanbod van mijn praktijk bestaat uit een combinatie van evidence-based behandelingsinterventies zoals cognitieve gedragstherapeutische interventies met meer inzichtgevende psychotherapie. Het doel is om in het hier en nu weer verder te komen, aansluitend op uw hulpvraag. Er wordt in de behandeling zowel aandacht besteed aan het daadwerkelijk veranderen van dysfunctioneel gedrag en gedachten áls aan de achtergrond waarin u deze gedragspatronen heeft ontwikkeld. Er wordt bijvoorbeeld bij paniekklachten aandacht besteed aan wat u in het hier en nu anders kunt gaan doen om deze angstklachten te laten verminderen. Daarnaast wordt ook gekeken hoe deze klachten zijn ontstaan en wat oorzakelijke factoren daarin geweest kunnen zijn. Het ontdekken van deze factoren en het verhelderen en verwerken van moeilijke en pijnlijke ervaringen kan onderdeel uitmaken van uw behandeling. Het helpt om uzelf en uw gedrag en gevoelens beter te begrijpen. Het verwerken ervan helpt bij het anders omgaan met situaties in het hier en nu.