behandeling

Na uw instemming met de diagnose, werkhypothesen en behandelplan wordt de eigenlijke psychologische behandeling of psychotherapie gestart. In de behandelgesprekken kunnen zowel heden, verleden als toekomst aan bod komen. Uitgangspunt is uw situatie in het heden, wat wilt u veranderen, waar hebt u nu last van. Het is niet de bedoeling dat de psychotherapeut uw problemen oplost, er wordt van u een actieve houding verwacht.

De behandelingsgesprekken duren 50 minuten (plus 10 minuten indirecte tijd). Voor partnerrelatiegesprekken kan 90 minuten gereserveerd worden. Voor EMDR-sessies of Schematherapie-sessies kan soms ook 90 minuten gereserveerd worden.

De frequentie van uw gesprekken hangt af van de ernst van de problematiek en van uw wensen en mogelijkheden, de gekozen behandelingsmethode en de fase waarin de behandeling zich bevindt. Vaak vinden aan de start van de behandeling en in de intakefase de behandelingsgesprekken wekelijks plaats. Daarna kan de frequentie verminderen tot een keer per twee weken of in een afrondingsfase een keer per maand.

De behandeling wordt zorgvuldig, in overleg en met een evaluatie/afsluitingsgesprek afgerond. Als u erover denkt, uw behandeling te gaan afsluiten, is het goed om dit tijdig te bespreken. Uiteindelijk beslist u natuurlijk zelf of u al dan niet afsluit en wanneer. Als u geen last meer heeft van uw klachten is het niet altijd verstandig, meteen de behandeling af te sluiten, omdat het nog niet hoeft te betekenen dat het een blijvende verandering is. Na het afsluitingsgesprek kan na 2 of 3 maanden een follow-up gesprek plaatsvinden.