aanmelding en intakegesprek

Na uw schriftelijke of telefonische aanmelding, waarin er een eerste screening plaatsvindt, krijgt u een oriënterend gesprek aangeboden. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie over uw psychische problemen en de ontstaansgeschiedenis ervan verzameld. In het eerste consult komt onder meer aan bod:

  • De aard en ernst van uw aanmeldingsproblemen en de ontstaansgeschiedenis ervan
  • Nevenklachten
  • Eerdere hulpverlening en resultaten daarvan
  • Uw lichamelijke gezondheid of klachten, medicatiegebruik
  • Gebruik van alcohol en/of drugs
  • Uw werk- of opleidingsomstandigheden en leefsituatie
  • Relevante persoons- en ontwikkelingsgegevens
  • Uw hulpvraag en verwachtingen van de behandeling
  • Uw visie op uw problemen of klachten

Daarnaast zullen in het eerste gesprek allerlei praktische zaken besproken worden, zoals vergoedingen, kosten, betalingsvoorwaarden, openingstijden, bereikbaarheid van de praktijk en omgaan met afspraken en het afzeggen van afspraken. Uit dit gesprek komt een eerste indicatie naar voren of u bij mijn praktijk geholpen zou kunnen worden.

In het vervolg, de intakefase, wordt verder ingegaan op uw problematiek, de achtergrond ervan en wordt bekeken welke vragen nog nader onderzocht moeten worden. Als het zinvol is, kan het zijn dat uw toestemming wordt gevraagd om relevante informatie bij derden (bijvoorbeeld eerdere behandelaren) op te vragen. Ook kan er voorgesteld worden om met aanvullende tests en vragenlijsten te werken worden.

ROM-Portal
ROM is een afkorting van Routine Outcome Monitoring en bestaat uit een aantal vragenlijsten. Om te meten hoe effectief uw behandeling is, of uw symptomen afnemen of verdwijnen, of u tevreden bent over het therapeutisch contact en over het verloop van de psychotherapie, heeft de LVVP de ROM ontwikkeld. Het is niet verplicht, u kunt hier vrijwillig aan deelnemen. Als u toestemming verleent, vindt er aan het begin, om de drie maanden en aan het eind van uw behandeling een meting plaats met vragenlijsten als: OQ45 en Core 34, waarvan de uitkomsten met elkaar worden vergeleken. De meetresultaten worden anoniem opgeslagen door de NVVP die de gegevens veilig versleutelt en kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dat in het belang is van de ontwikkeling van het vak