samenwerking

Omdat het voor kan komen dat er een ander behandelingsaanbod nodig is om de juiste zorg te bieden voor uw problemen of een deelgebied van uw klachten, werk ik samen met andere professionals om bijvoorbeeld delen van de behandeling te kunnen uitbesteden (zoals  medicatie, EMDR of groepstherapie). Als de juiste zorg of behandeling niet door mijn praktijk geboden kan worden, dan span ik mij in om samen met u te bekijken waar en op welke wijze u in dat geval het beste geholpen zou kunnen worden.

Samenwerkingspartners zijn:

Emilie Drehmanns

Arda van der Veer

Dhr. D. Oppenheim, Psychiater

Marion van Schaik