visie en kwaliteit

Ik vind het essentieel om de juiste zorg te bieden, aansluitend bij uw hulpvraag en uw klachten of problemen. Hiervoor is het belangrijk dat helder wordt waar uw problematiek precies uit bestaat, wat bijvoorbeeld heeft geremd om er (zelf) weer uit te komen en welke (gedrags-)patronen geleid kunnen hebben tot het ontstaan van de klachten. Een heldere en precieze probleemdefinitie geeft als eerste stap in de behandeling vaak al meer zelfinzicht en begrip. Vervolgens kan de behandeling zo nauwkeurig mogelijk afgestemd worden, waardoor u er het meeste profijt uit kunt halen. Gedurende de behandeling wordt er regelmatig geëvalueerd en is er gelegenheid om de behandeling bij te stellen.

Om de kwaliteit van zorg zo groot mogelijk te houden, volg ik regelmatig na- en bijscholing op mijn vakgebied en overleg ik met collega's en verwijzers. Ik werk zowel vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader met inachtneming van actuele richtlijnen en protocollen als vanuit een meer inzichtgevend psychotherapeutisch perspectief.

De praktijk heeft voldaan aan de verplichting om per 1 januari 2017 te beschikken over een kwaliteitsstatuut, waarin o.m. het zorgproces en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Dit statuut kunt u desgewenst inzien op de praktijk.

Toch een klacht over de behandeling? Bespreek het met uw therapeut! Mocht er sprake zijn van ontevredenheid of een klacht over de behandeling of bejegening, dan is dat altijd de moeite van het bespreken waard. Klachten geven belangrijke informatie over het niet goed verlopen van de behandeling. Mijn ervaring is dat het bespreken hiervan een kwaliteitsimpuls aan de behandeling kan geven. Ook kan het voorkomen dat de geboden behandeling niet is wat u wenst of nodig denkt te hebben. In overleg met u kan dan bekeken worden naar een goede oplossing van uw klacht.